מחירון

עברית – אנגלית. תרגום רגיל, כ15 ש"ח לכל 250 מילים מתורגמות.

עברית – אנגלית. תרגום מזורז או על בסיס קובץ PDF מצולם(לא ממוחשב) כ20 ש"ח לכל 250 מילים מתורגמות.

אנגלית – עברית כ30 ש"ח לכל 250 מילים מתורגמות. המחירון עדכני גם לתרגום עברית – אנגלית לא אקדמי.

מספר המילים נספר על פי שפת המקור, והתשלום מתבצע באמצעות העברה בנקאית טרם תחילת התרגום. במקרים בהם כמות המילים היא רבה, ניתן לחלק את שלבי העבודה ולפצל את התשלומים.

כדי להתקדם, אנא שלחו את המסמך אותו אתם מעוניינים לתרגם לכתובת Erezkristal@gmail.com וציינו את זמן ההגשה הרצוי.